HØJENGRAN

seneste nyt

HØJENGRAN

seneste nyt

Praktisk info

Her kan du læse seneste nyt og diverse praktiske informationer fra Ejerforeningen Højengran.

Arbejdsdag 2025

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag den ---- 2025

Dato er endnu ikke fastlagt.

Nærmere information følger.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afviklet 20. april 2024 - Indkaldelse til generalforsamling

Affaldssortering

I Højengran sorteres affaldet efter kommunenes gældende regler i flg. kategorier:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Plast, metal, mad og drikkekartoner
  • Pap og papir
  • Glas

Dette gælder også for lejere.

Der er opsat containere i bebyggelsens sydøstlige (1) og nordvestlig (2) hjørne til alt undtagen glas.

Fælles glascontainer er placeret i bebyggelsens nordvestlige hjørne (2).

Hjertestarter

Du finder en hjertestarter på muren ved caféen på sydlige del af bebyggelsen.

Vedtægter

Ejerforeningen Højengran

Flagbakkevej 26

9990 Skagen

+45 2072 3200

gl.skagen2@gmail.com

Navigation

Home

About us

Social media

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE