HØJENGRAN

seneste nyt

HØJENGRAN

seneste nyt

Praktisk info

Her kan du læse seneste nyt og diverse praktiske informationer fra Ejerforeningen Højengran.

Arbejdsdag 2025

Sæt kryds i kalenderen:

Lørdag den ---- 2025

Dato er endnu ikke fastlagt.

Nærmere information følger.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afviklet 20. april 2024 - Indkaldelse til generalforsamling

Affaldssortering

I Højengran sorteres affaldet efter kommunenes gældende regler i flg. kategorier:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Plast, metal, mad og drikkekartoner
  • Pap og papir
  • Glas

Dette gælder også for lejere.

Der er opsat containere i bebyggelsens sydøstlige (1) og nordvestlig (2) hjørne til alt undtagen glas.

Fælles glascontainer er placeret i bebyggelsens nordvestlige hjørne (2).

Hjertestarter

Du finder en hjertestarter på muren ved caféen på sydlige del af bebyggelsen.

Caféen

Det er muligt at låne cafe lokalet til private formål, fx hvis man har behov for ekstra plads i forbindelse med afholdelse af egne familiearrangementer. Lejere kan ikke låne lokalet, og det udlånes heller ikke til kommercielle formål. Booking foregår efter " først til mølle princippet ", ved at kontakte Flemming fra Bestyrelsen via mail: flemming@tandlaege-bruun.dk .

Det forventes, at lokalet senest dagen efter forlades i pæn og rengjort stand. Evt beskadigelse af inventar og service erstattes for egen regning.

Vedtægter

Ejerforeningen Højengran

Flagbakkevej 26

9990 Skagen

+45 2072 3200

gl.skagen2@gmail.com

Navigation

Home

About us

Social media

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE